Στις 11 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η Δεύτερη Ενημερωτική Εκδήλωση του προγράμματος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σαραγόσα, σε στενή συνεργασία με τη Formación y Asesores en Selección y Empleo (FASE). Ο τίτλος της ημερίδας ήταν  «Προκλήσεις για τους επαγγελματίες. Η επαγγελματική σταδιοδρομία των μαγείρων σήμερα και αύριο».

Κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης, παρουσιάστηκαν σε περισσότερους από 50 συμμετέχοντες το έργο WBLTour, οι στόχοι, οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματά του. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες των εστιατορίων και οι τάσεις που πρέπει να γνωρίζουν για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και οι τεχνικές και εγκάρσιες ικανότητες που πρέπει να έχουν οι νέοι μάγειροι.

Επιπλέον, οι εταιρείες που συμμετείχαν στο σεμινάριο κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο σύστημα συνεργασίας του προγράμματος (Spanish intermediary platform), το οποίο τους παρουσιάστηκε λεπτομερώς με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα τον μηχανισμό και τους στόχους του.