Κατεβάστε το δελτίο τύπου στα Ελληνικά (PDF).

Η δεύτερη Διακρατική συνάντηση του έργου “Development of Partnerships through Intermediary Platforms for the Support of WBL/Apprenticeship Schemes in Tourism-WBLTour”, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε στις 11-12 Ιουλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Aris Formazione (εταίρος έργου) στο Terni (Umbria – Ιταλία).

Σε αυτή την τεχνική συνάντηση, συντονισμένη από την ΕΕΔΕ – Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Συντονιστής Έργου), οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου μίλησαν για διάφορα πακέτα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ερευνών που διεξήχθηκαν στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, τα επιλεγμένα επαγγελματικά προφίλ στον τομέα του τουρισμού, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το υλικό, την πιλοτική φάση και τέλος, τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.

Η διήμερη αυτή συνάντηση επικεντρώθηκε κυρίως στις τρέχουσες δραστηριότητες και στα επόμενα βήματα στο πλαίσιο του έργου μέχρι την 3η Διακρατική Συνάντηση, η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί τον Ιανουάριο στη Σαραγόσα (Ισπανία).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο:

– Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση http://www.wbltour.eu

– Επικοινωνήστε με το info@wbltour.eu

Πληροφορίες για το έργο:

Τίτλος έργου: “Development of Partnerships through Intermediary Platforms for the Support of WBL/Apprenticeship Schemes in Tourism-WBLTour”

Κωδικός Έργου: 585210- EPP-1-2017-1-EL-EPPKA3-VET-APPREN

Πρόγραμμα: ERASMUS + Key Action 3: VET-Business Partnerships on Work-based learning and Apprenticeships

Χρονική διάρκεια έργου: 01 Νοεμβρίου 2017 – 31 Οκτωβρίου 2019

Εταιρικό σχήμα του έργου:

  1. ΕΕΔΕ – Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Συντονιστής έργου) – Ελλάδα
  2. Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων- ΙΝΣΕΤΕ – Ελλάδα
  3. ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – Ελλάδα
  4. ARIS FORMAZIONE E RICERCA- Ιταλία
  5. CONSORZIO ITACA SOCIETA COOPERATIVA- Ιταλία
  6. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA- Ισπανία
  7. FORMATION Y ASESORES EN SELECTION Y EMPLEO SL.- Ισπανία