11-12 Ιουλίου 2018, Aris Formazione, Terni, Ιταλία

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου “Development of Partnerships through Intermediary Platforms for the Support of WBL/Apprenticeship Schemes in Tourism-WBLTour” πραγματοποιήθηκε στο Terni, στην Ιταλία, στις 11 και 12 Ιουλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Aris Formazione (εταίρος έργου) με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου.

Σε αυτή την τεχνική συνάντηση, οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου μίλησαν για διάφορα πακέτα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ερευνών που διεξήχθησαν στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, τα επιλεγμένα επαγγελματικά προφίλ στον τομέα του τουρισμού, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το υλικό, την πιλοτική φάση και τέλος, τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.

Η διήμερη αυτή συνάντηση επικεντρώθηκε κυρίως στις τρέχουσες δραστηριότητες και στα επόμενα βήματα στο πλαίσιο του έργου μέχρι την 3η Διακρατική Συνάντηση, η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί τον Ιανουάριο στη Σαραγόσα (Ισπανία).