14-15 Δεκεμβρίου 2017, Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Αθήνα, Ελλάδα

Η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου “Development of Partnerships through Intermediary Platforms for the support of WBL/Apprenticeship Schemes in Tourism- WBLTour” πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις  της ΕΕΔΕ, στην Αθήνα,  με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου. Η συνάντηση ήταν πολύ σημαντική, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη ευκαιρία για όλους τους εταίρους να συναντηθούν, να παρουσιάσουν  το εταιρικό σχήμα και τέλος να ενημερωθούν για το έργο, τη διαχείριση και τις δραστηριότητές του.
Το επόμενο βήμα του έργου αφορά τη διεξαγωγή εθνικής έρευνας σχετικά με την κατάσταση της μαθητείας στον τομέα του τουρισμού στις συμμετέχουσες  χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία).