Στην καρδιά του έργου: Επτά εταίροι από τρείς Ευρωπαϊκές χώρες.

Παρουσίαση εταιρικού σχήματος

Συντονιστής εταίρος

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων – Ελλάδα

Official website: http://www.eede.gr/
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές. Η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 μεγαλύτερων Μanagement Associations παγκοσμίως όσον αφορά στα μέλη και στις δραστηριότητες.

Η ΕΕΔΕ είναι ενεργή σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Esprit, Now, Horizon, Adapt, Info-DC, Tacis, Phare, Interreg, Equal Round I and Round II, Europe Aid, Article-6, Leonardo Da Vinci, Life Long Learning and Asia Invest. H EEΔΕ είναι επίσης ενδιάμεσος φορέας για τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΙΝΣΕΤΕ- Ελλάδα

Official website: http://www.insete.gr/
Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στις αρχές του 2013, με πρωτοβουλία του ΣΕΤΕ, από τέσσερις εταίρους με έντονη δραστηριοποίηση σε κρίσιμα πεδία της ελληνικής τουριστικής αγοράς: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ (κύριος εταίρος), Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων – ΠΟΞ, Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων – HATTA και Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος – ΣΕΤΚΕ.

Σκοπός / αποστολή του ΙΝΣΕΤΕ είναι η συμβολή με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στην προώθηση των δημόσιων και ιδιωτικών πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού τομέα καθώς και κάθε άλλου τομέα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.

Δήμος Σύρου- Ερμούπολης – Ελλάδα

Official website: http://www.syros-ermoupolis.gr/
Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης είναι φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρωτεύουσα της Περιοχής των Κυκλάδων. Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης αποτελείται από 3 Περιφερειακές Ενότητες: την Περιφερειακή Ενότητα της Άνω Σύρου, της Ερμούπολης και της Ποσειδωνίας. Η Σύρος αποτελεί έναν πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό και ως εκ τούτου ο Δήμος δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο του τουρισμού και συγκεκριμένα στους παρακάτω τομείς: Την προώθηση των μοναδικών χαρακτηριστικών του νησιού, με έμφαση στο θεματικό τουρισμό (πολιτιστικό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, city break, σχολικό και εκπαιδευτικό τουρισμό, γεωλογικό τουρισμό, γαστρονομικό τουρισμό και θαλάσσιο τουρισμό. Επίσης, συμμετέχει σε πολλά Ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα.

ARIS FORMAZIONE E RICERCA – Ιταλία

Official website: http://www.arisformazione.it/
Ο φορέας ARIS FORMAZIONE E RICERCA δραστηριοποιείται στους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της έρευνας και της συμβουλευτικής. Είναι ένας φορέας, ο οποίος ιδρύθηκε από την Legacoop Umbria το 1987 με σκοπό να υποστηρίξει όλο το περιφερειακό κίνημα συνεργασίας στους παρακάτω τομείς: τουρισμός, κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη, γεωργία, υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και σε υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Ο Aris προωθεί την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, την κινητικότητα, τις διεθνείς σχέσεις και την εκπαίδευση. Υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή όλων σε όλα τα επίπεδα. Επιδιώκει επίσης να δημιουργήσει νέα περιβάλλοντα για τη δημόσια ζωή των πολιτών, καθώς οι πολίτες από μόνοι τους μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για τις νεότερες γενιές.

Ο Aris υποστηρίζει τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλεγγύης και αποδοχής της Ευρώπης, που θα βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της ειρήνης και της διαφορετικότητας. Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσω της άτυπης εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης στην πράξη και της εργασίας σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον. Ο Aris πιστεύει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ένα δικαίωμα, ανεξαρτήτως πολιτισμικών, κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων.

CONSORZIO ITACA SOCIETA COOPERATIVA – Ιταλία

Official website: http://www.consorzioitaca.eu/
Η CONSORZIO ITACA SOCIETA COOPERATIVA είναι μια Συνεταιριστική Κοινοπραξία, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία σε εθνικό επίπεδο. Μέλη της Κοινοπραξίας είναι 34 συνεταιριστικές επιχειρήσεις στους τομείς της προστασίας και της προώθησης των φυσικών πόρων μέσω του βιώσιμου τουρισμού. Η σημασία της Κοινοπραξίας στο έργο συνδέεται με το Φυσικό Σύστημα της Περιοχής της Umbria. Η Consorzio Itaca προώθησε τη δημιουργία δικτύου με στόχο την ανάπτυξη των φυσικών πάρκων και των προστατευόμενων περιοχών της εν λόγω περιοχής, με απώτερο σκοπό την τοπική και οικονομική ανάπτυξη και την απασχολησιμότητα, η οποία θα βασίζεται στο βιώσιμο τουρισμό και σε σχετικές περιβαλλοντικές δράσεις.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΑΡΑΓΟΣΑ – Ισπανία

Official website: https://www.camarazaragoza.com/
Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΑΡΑΓΟΣΑ εκπροσωπεί μια περιοχή περίπου 1 εκατομμυρίου κατοίκων και 65.218 επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια εταιρία Δημοσίου Δικαίου που έχει ως στόχο την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την προώθηση και την προάσπιση των γενικών συμφερόντων του Εμπορίου, της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών στην επαρχία της Σαραγόσα, καθώς και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την πράσινη ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, όπως η προώθηση της διεθνοποίησης, η υποστήριξη των επιχειρηματιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.

Το Επιμελητήριο της Σαραγόσα ιδρύθηκε το 1886 και σήμερα αριθμεί 45 ειδικούς υψηλής ειδίκευσης, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω κατάρτισης, παροχής συμβουλών και προώθησης των δραστηριοτήτων. Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Απασχόλησης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά τμήματα του Επιμελητηρίου. Απευθύνεται σε εταιρείες και στους υπαλλήλους τους, καθώς και σε όσους αναζητούν ενεργά απασχόληση ή επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δικιά τους επιχείρηση. Το Τμήμα έχει μεγάλη ειδίκευση και εμπειρία στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων (εργαστήρια και ενότητες) ανάλογα με τις ανάγκες των εταιρειών.

FORMACIÓN Y ASESORES EN SELECCIÓN Y EMPLEO SL – Spain

Official website: https://www.fase.net/
FORMACIÓN Y ASESORES EN SELECCIÓN Y EMPLEO SL είναι ένα κέντρο κατάρτισης επίσημα αναγνωρισμένο από την περιφερειακή κυβέρνηση και το γραφείο απασχόλησης ως πάροχος κατάρτισης. Οι κύριοι τομείς ειδίκευσης είναι: Κέντρο Επαγγελματικής και δια βίου Κατάρτισης, Γραφείο ευρέσεως εργασίας, διαδικτυακό κέντρο κατάρτισης, εφαρμογές πολυμέσων, ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, Διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κατάρτισης και ανθρώπινου δυναμικού. Πάνω από 100 μαθήματα κατάρτισης και 11 επίσημα πιστοποιητικά εξειδίκευσης προσφέρονται από το FASE στα ακόλουθα θέματα: Φιλοξενία & Τουρισμός, Εξυπηρέτηση Πελατών, Διεθνές Εμπόριο, Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Κοινωνικές ικανότητες, Διοίκηση, Ηγεσία, Εφαρμογές Πολυμέσων, Γραφικό σχέδιο, Γλώσσες και Τριτογενής τομέας (έμφαση στις μειονοτικές ομάδες, στήριξη ατόμων που φροντίζουν εξαρτώμενα πρόσωπα και παροχή φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων). Τα τουριστικά μαθήματα που παρέχονται είναι τα ακόλουθα: Τουριστικός πράκτορας, τουριστικός εμψυχωτής, επιχειρηματίας αγροτουρισμού, εφαρμογή Προτύπου ποιότητας για τον τουρισμό, ρεσεψιονίστ ξενοδοχείου, τεχνικός παροχής τουριστικών πληροφοριών και αγροτικός τουρισμός.